мени

How to add Top Menu Icon in HostX?

Step 1: Go To Addons > HostX

Step 2: Click Menu and Select Top Menu

 

Step 3: Select and Edit The Menu for Which You Need to Assign the Menu icon

 

Step 4: Select and Edit The Menu for Which You Need to Assign the Menu icon

 

Step 5: Select Your Icon and Click on Save

 

  • 0 Корисниците го најдоа ова како корисно
Дали Ви помогна овој одговор?
Поврзани написи
Copyright © 2020 Whmcs Global Services. All Rights Reserved.